Wednesday, October 25, 5 - 7 PM (EEST)

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 103 No.lu Derslik

Autodesk Fusion ile 3B modelleme eğitimi
3D modelling with Autodesk Fusion